1. Privacy
  Als u contact heeft met OranjeKlinieken, legt OranjeKlinieken een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe OranjeKlinieken uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens OranjeKlinieken verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van OranjeKlinieken en/of gebruikers van producten, diensten en websites van OranjeKlinieken.
 2. Verkrijgen persoonsgegevens
  OranjeKlinieken verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan OranjeKlinieken voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  OranjeKlinieken verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

OranjeKlinieken verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • uw toestemming;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;
 • het gerechtvaardigd belang van OranjeKlinieken om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die OranjeKlinieken verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen, en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Titel(s) Voor de juiste aanhef.
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen.
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen.
Geslacht Voor de juiste aanhef.
Data van afspraken Om de afgenomen dienst uit te kunnen voeren en om u tijdig te wijzen op onderhoudsbeurten.
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt OranjeKlinieken gebruik van Google Analytics.
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.

Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u OranjeKlinieken informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of OranjeKlinieken stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.

 1. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van OranjeKlinieken ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

Daarnaast hebt u het recht OranjeKlinieken te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan OranjeKlinieken, Heideweg 244,
3825 ZM Amersfoort, of info@oranjeklinieken.nl

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens

 1. OranjeKlinieken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  OranjeKlinieken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 3. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot OranjeKlinieken, Heideweg 244,
  3825 ZM Amersfoort, of info@oranjeklinieken.nlAnonymize IP

  Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.

Amersfoort, 29 mei 2019