Onze zorg voor jou gaat na de behandeling verder. Als je vragen heeft na de behandeling kun je contact met ons opnemen. We zijn gemakkelijk te bereiken via e-mail of telefoon en reageren zo snel als mogelijk is. In geval van spoed of complicaties zijn wij ook ’s avonds en in het weekend te bereiken op ons speciale spoed telefoonummer: 06-43168676

Je krijgt van ons garantie op uw behandeling met injectables, dit geldt voor alle behandelingen met alle merken.

Garantie op rimpelbehandeling

Je hebt garantie op de behandeling, in zoverre dat de spier in de behandelde zone volledig ontspannen hoort te zijn. Is dit niet het geval dan kun je van de garantie gebruik maken. Daarvoor moet je tussen 2 en 3 weken na de behandeling een scherpe foto opsturen. Deze wordt vervolgens door de arts beoordeeld en vergeleken met de foto’s die voor de behandeling zijn genomen. Mogelijk word je dan uitgenodigd voor een gratis touch up. Deze moet, om gebruik te kunnen maken van onze garantieregeling, plaatsvinden binnen 4 weken na de behandeling.

Bij een aantal behandeling kunnen wij geen garantie geven, omdat het resultaat vooraf niet te voorspellen is en verschilt per persoon. Dit wordt bij de uitleg van betreffende behandelingen nader toegelicht.

Garantie op de behandeling met fillers

Tijdens het consult bespreekt de arts met jou wat je wil bereiken met de filler behandeling. Er wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt welke behandeling nodig is en hoeveel materiaal daarvoor nodig is. Op basis daarvan wordt een behandeling en een prijsindicatie van de behandeling afgesproken.

Het resultaat is meestal direct zichtbaar. Mocht je onverhoopt direct na de behandeling, of in de weken na de behandeling, toch nog vinden dat er meer verbetering nodig is, kan de behandeling alsnog worden uitgebreid en aangepast. Natuurlijk zijn hieraan de gebruikelijke kosten verbonden en deze hangen af van de mate van verdere verbetering die er naar jouw wens nog nodig is.

Controle afspraak
Soms kan door de behandeling het behandelde gebied wat opzwellen. In deze specifieke gevallen zal de arts met jou afspreken wat je mag verwachten. Dit wordt ook genoteerd in uw dossier. Mocht na 2 weken het resultaat toch anders zijn dan besproken, neem dan binnen 3 weken na de behandeling contact met ons op voor het maken van een controle afspraak. De controle afspraak kan alleen binnen 2 tot 4 weken na de behandeling plaatsvinden. Tijdens deze afspraak zal de arts het behandelde gebied beoordelen en mogelijk ook corrigeren.

Een enkele keer kan het voorkomen dat je lichaam in de weken na de behandeling de filler wat ongelijkmatig verdeelt in de huid. Dit heeft te maken met de huidstructuur, medicatiegebruik of het al dan niet opvolgen van instructies in de dagen na de behandeling. Of dit zal gebeuren, is vooraf niet altijd te voorspellen en verschilt per persoon.

Mocht dit gebeuren dan lossen wij dit graag voor je op in een nieuwe behandeling. Je kunt dan na 2 weken na de behandeling een afspraak maken voor een correctiebehandeling. Of, en welke kosten hieraan verbonden zijn, is mede afhankelijk van de mate van correctie die er nodig is. Een correctie behandeling kan alleen binnen 2 tot 4 weken na de behandeling plaatsvinden.

Klachten

Je hebt een klacht over de arts. Wat nu?
Klachtenregeling DOKh
Een goede relatie tussen jou en je arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. Je bent ontevreden, en zit met een klacht. Deze brochure geeft informatie over wat je kunt doen als er een probleem is met de arts. Je leest wat de mogelijkheden zijn om jouw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met jouw klacht wordt omgaan.
Er samen uitkomen
Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met de arts het probleem te bespreken en op te lossen. In veel gevallen kan een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de arts en zijn organisatie leren van uw feedback. Geef bij het aanvragen van zo’ n gesprek aan dat je een klacht wilt bespreken met uw huisarts en dat je daar meer tijd voor wilt reserveren.  De klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.
Lukt dit niet, dan brengt de arts jou in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.
Klachtopvang
Je krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt jou met de klacht als het ware op. Je kunt bij hem of haar terecht met je vragen, je krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als de klacht helder is, gaat je samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. Je kunt bij de klachtenfunctionaris aangeven of je hiervoor open staat.
Klachtbemiddeling
Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel jij als de arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen jij en de arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen jou en de arts te herstellen.
Spelregels
• Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor jou kosteloos.
• Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn.
• Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
• Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met jouw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
• De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.
Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?
Komt je er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris je bij een eventuele volgende stap. Jouw klacht wordt dan een geschil.
Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl