OranjeKlinieken is weer open 

Het RIVM en het landelijke Outbreak Management Team (OMT) hebben akkoord gegeven om op aangepaste schaal en op extra veilige wijze de medisch-cosmetische behandelingen te hervatten.

OranjeKlinieken volgt hiermee de RIVM- en OMT-richtlijnen op om reguliere zorg weer langzaam op te starten, als ook de adviezen en standpunten in deze van onze beroepsvereniging en die van de vergelijkbare tandheelkundige medische groep.

Artsen van OranjeKlinieken behoren tot de contactberoepen en hebben een uitzonderlijke kennis van infectiepreventie.

Al onze artsen zijn opgeleid om infectie-preventiemaatregelen te begrijpen en na te leven. Medisch- cosmetische behandelingen, zoals gebruik van Botox en fillers kunnen weer voorzichtig met de juiste maatregelen worden gestart evenals de intake gesprekken ooglidcorrecties. De daadwerkelijke ingreep voor een ooglidcorrecties zullen naar verwachting vanaf half mei weer plaatsvinden. De beschermende maatregelen en richtlijnen betreffende de handelswijze van artsen, personeelsleden en cliënten van OranjeKlinieken worden hieronder toegelicht.

OranjeKlinieken houdt zich strikt aan de maatregelen en wij zien ook toe dat onze cliënten de regels zorgvuldig naleven.

BELANGRIJK: Telefonische triage
Cliënten die een afspraak hebben worden 1 dag voor de behandeling door een medewerker van OranjeKlinieken gebeld. De medewerker zal een aantal vragen stellen met betrekking tot Corona.

onze maatregelen

OranjeKlinieken artsen en personeel

Geen handen schudden
‘’Geen handen schudden beleid’’ blijft van kracht. Uiteraard verwelkomen we je hartelijk met een woord en een lach, we hebben jullie immers gemist.

Beschermingsmiddelen
Onze artsen en medewerkers zijn voorzien van beschermingsmiddelen (mondmaskers en handschoenen).

Strikt op afspraak werken
Er wordt alléén en strikt op afspraak gewerkt.

Kennis infectie preventie

Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.

Minimaal 1,5 meter afstand
In wandelgangen en personeelsruimtes houden alle medisch specialisten en medewerkers 1,5 meter afstand tot patiënten en tot elkaar.

Dagelijkse gezondheidscheck personeel en omgeving.
• Alleen gezonde OranjeKlinieken artsen en medewerkers, zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving, werken in de kliniek en met de cliënten. Voor aanvang van iedere werkdag wordt dit uitgevraagd.
• Indien een OranjeKlinieken arts of medewerker klachten meldt, wordt de hiervoor opgestelde lokale procedure gevolgd en zal de agenda van de betreffende arts worden verzet. Iedere cliënt wordt van tevoren op de hoogte gebracht indien deze situatie zich voordoet.

Handhygiëne
Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast door het wassen van de handen met zeep en desinfectant.
• Behandelaren dragen handschoenen tijdens elke behandeling. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.

Mond- en gezichtsmaskers
Behandelaren dragen mondmaskers.

Desinfectie
Onze medewerkers maken meermaals per dag deurklinken, behandelstoelen, balies, en dergelijke schoon.

Werkwijze in OranjeKlinieken

Minimaal 1,5 meter afstand
Minimaal een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden, waarbij OranjeKlinieken zoveel mogelijk inzet om slechts 1 persoon tegelijk in de wachtruimte te hebben.

Precies op tijd komen en werken
Dit betekent praktisch dat cliënten alléén en precies op het afgesproken tijdstip moeten komen. Wij vragen u dringend hier rekening mee te houden. Bent u te vroeg voor uw afspraak dan verzoeken wij u in de auto te wachten of anders met gepaste afstand buiten. Bent u te laat voor uw afspraak dan kunnen wij u helaas niet meer behandelen.

1 Arts, 1 cliënt in behandelkamer
Er zijn maximaal 2 personen (1 cliënt, en de arts) tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij wordt, daar waar mogelijk, een afstand aangehouden van 1,5 meter.

Betaal per pin
We vragen je om je behandeling bij voorkeur met de pin en contactloos te betalen. De pinautomaten worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.

Overige vragen?
Heb je nog verdere vragen over de beschermende maatregelen die OranjeKlinieken heeft getroffen of heb je vragen over de richtlijnen voor jou? Stuur ons dan een berichtje via één van onze online kanalen of bel ons. Dan staan we voor je klaar!

Wij hebben er zin in!